هرسین

هرسین یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه است که در غرب ایران واقع گردیده که از شمال به صحنه و از مشرق به نورآباد لرستان و از جنوب به استان لرستان و از مغرب به کرمانشاه منتهی می شود.مرکز این شهرستان،شهر هرسین و این شهرستان از دو بخش مرکزی (به مرکزیت شهرهرسین ) و بیستون (به مرکزیت شهربیستون) تشکیل شده است.مردم هرسین به زبان لکی صحبت می کنند.مذهب مردم هرسین شیعه مذهب می باشد.گلیم و قالی های بافته ی این شهرستان شهرت جهانی دارد. ارتفاع متوسط این شهرستان از سطح دریا ۱۵۸۲ متر است. بلندترین قله این شهرستان با ارتفاع ۲۷۴۹ متر در بخش بیستون و عمیق‌ترین غار خاورمیانه به عمق ۵۷۲ متر در این شهرستان قرار دارد.هرسین منطقه ای کوهستانی است که ارتفاعات مهمی این شهرستان را محصور نموده اند که از آن جمله می توان به شیرز _زرین کوه_گون بان و... اشاره کرد. از آثار باستانی آن می توان به تپه گنج‌دره یا (چیا خزینه)، گور دخمه‌های اسحاق‌وند، دخمه شمس‌آباد، کتیبه بیستون، مجسمه هرکول، قلعه هرسین، قلعه دزبر، قلعه سرماج، فراتاش بیستون، فراتاش هرسین، حوض سنگی (حوض ساعت)، طاق سنگی، پلکان سنگی، تخت شیرین، دیوار ساسانی، پل خسرو، بنای ساسانی و سرستون‌های بیستون و... اشاره کرد. از اماكن ديدني آن مي توان  سنگ‌نبشته بیستون،سنگ بلاش ، مجسمه هرکول ، سراب بیستون ،گوردخمه‌های اسحاق‌وند ،غار شکارچیان ،غار مرآفتاب ، غار چشمه‌سراب،سراب هرسین و چشمه گرماب هرسین را نام برد .