جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

هشتاد درصد سرقت‌های استان "خرد" است - نمایش محتوای خبر

 

 

هشتاد درصد سرقت‌های استان "خرد" است

هشتاد درصد سرقت‌های استان "خرد" است

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در مهر ماه امسال مجموع سرقت هاي مهم سطح استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، سردار منوچهر امان اللهي در کميسون پيشگيري از سرقت اظهار داشت: بر اساس آمار در مهر ماه امسال مجموع سرقت های مهم سطح استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد کاهش داشته است.

وي تصريح کرد: در اين مدت سرقت منزل 23 درصد، سرقت خودرو هشت و سرقت داخل خودرو 10 درصد و و در مجوع سرقت های جزيی دو درصد کاهش داشته است

 مقام ارشد انتظامي استان افزود: در اين مدت ميزان کشفيات انواع سرقت ها نيز 103 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

به گفته امان اللهي بيش از 80 درصد سرقت هاي انجام شده در استان، از نوع سرقت های خرد است و غالباً توسط معتادان انجام مي شود که با کنترل اين افراد درصد قابل قبولي از سرقت های استان کاهش خواهد يافت.

وي تقويت اعتقادات و باورهاي دينی، توجه اساسي به مسائل اقتصادی، سرعت عمل در شناسايي و تعقيب سارقان، تقويت گشت های خودرویی، کنترل مجرمان سابقه دار، برخورد بيش از پيش دستگاه قضائي با مالخرها و سارقان و نيز تربيت نيروي مشخص و حرفه اي مبارزه با سرقت از سوي پليس را از جمله عوامل پيشگيری در سرقت برشمرد.

فرمانده انتظامي استان تصريح کرد: رعايت اصول ساختمان سازی مبتني بر پيشگيری از سرقت، استفاده از وسايل امنيتی و حفاظتی در مغازه ها و خودروها و نيز آموزش همگانی از طريق رسانه هاي جمعي از ديگر راهکارهاي پيشگيري از سرقت است.

امان اللهي با بيا اينکه پايگاه جنوب آگاهي جهت رصد مجرمان سابقه دار راه اندازي شده است، خاطرنشان ساخت: پليس از تمام ظرفيت و توان خود براي گسترش امنيت در جامعه مطابق قانون استفاده خواهد کرد، اما به تنهايي قادر به انجام اين مهم نيست و نيازمند تعامل، همکاري و همراهي مردم است. پايين بودن آستانه تحمل افراد از عوامل مهم نزاع فرمانده انتظامي استان کرمانشاه در ادامه اين جلسه به افزايش 80 درصدي نزاع هاي فردي اشاره داشت و گفت: در مهرماه امسال نزاع هاي جمعي نيز 56 درصد افزايش يافته که اين آمار زيبنده مردم شريف استان نيست.

وي گفت: نزاع و درگيري از جمله مسائلي است که از ديرباز آرامش فضاي جامعه را تحت تأثير قرار داده و تهديدي جدي براي ثبات امنيت در جامعه محسوب مي شود.

مقام ارشد انتظامي استان ادامه داد: اين معضل در استان کرمانشاه که دارای بافت سنتي و طايفه ای مي باشد، به دليل تعصبات قومي و قبيله اي، بيکاری، پايين بودن آستانه تحمل افراد، نداشتن مهارت ارتباط و توسل به زور جهت احقاق حق و عدم آگاهي از عواقب نزاع، بيشتر مشهود است.

امان اللهي گفت: خوشبختانه با مداخله دادگستری و ارجاع پرونده ها به مراکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعي انتظامي در سطح استان، بيشتر پرونده های نزاع به مصالحه ختم مي شود، اما متأسفانه جنبه حقوقي جرم باقي خواهد ماند.

وي خاطرنشان ساخت: بسياري از افرادي که در نزاع هاي فردي و جمعي شرکت یي کنند، اگر از عواقب کار خود آگاه بودند، قطعاً مرتکب چنين جرم نمي شدند، لذا نقش دستگاه هاي آموزشي در اين ميان بيشتر مورد توجه است و باید مهارت کنترل خشم را در جامعه نهادينه کنند تا کمتر شاهد درگيري هايی از اين دست باشيم.