همکاران برگزیده بیستمین جشنواره سنندج

 اسامی همکاران برگزیده  صداو سیمای مرکز کرمانشاه در بیستمین جشنواره صدا و سیمای مراکز  جشنواره سنندج

سیما:

میترا استاد :بازیگر اصلی تله فیلم واران

سعید شعبانی نژاد : آهنگساز تله فیلم واران

علی محمد کاظمی فرد : مستند حدیث سرو

بهروز مخصوصی : کارگردان در شهر

واحد موسیقی :

عبدالرضا آرمانده : مدیر تولید

هیوا احمدی : خواننده سنتی ( بی من مرو )

واحد پژوهش :

عثمان میرانی : محقق و پژوهشگر

واحد خبر :

صابر چهری : مستند خبری آفتاب یک شهر

پروین شهسواری : گزارش مکتوب