وضعیت نامناسب حریم رودخانه چم بشیر

وضعیت نامناسب حریم رودخانه چم بشیر

دانلود

شکلات_تلخ
پیگیری مطالبات مردمی
وضعیت نامناسب حریم رودخانه چم بشیر در فاز پنج ،انباشت انبوهی از زباله ها و نخاله های ساختمانی در داخل و حریم این رودخانه