وي‍‍ژه برنامه عيد سعيد فطر

بعد از يكماه اطاعت و بندگي خالصانه به در گاه خداوند سبحان مردم مسلمان و روزه دارجهان حلول ماه شوال را جشن مي گيرند. اين روز كه كه عيد فطر نام گرفته است يكي از اعياد بزرگ مسلمانان است .يكي از اعمال اين روز مبارك اقامه نماز عيد سعيد فطر و پرداخت زكات فطره است.در اين روز باشكوه و شاد راديو كرمانشاه ويژه برنامه اي را از ساعت 7تا8به مناسبت اقامه نماز عيد فطروبرنامه اي ديگر كه به مناسبت اين روز بزرگ تقديم به شنوندگان عزيز هم استاني خواهد شد ازساعت 9 تا 11مي باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده :مهناز ساعد

گوينده :رويا صنعتي

نويسنده:سهيلا نصرتي

ارتباطات :فاطمه شهسواري

تاریخ تولید: تابستان 94