ویژه برنامه راهیان نور

ویژه برنامه راهیان نور تولید صدای مرکز کرمانشاه
تهیه کننده : پروین ساسانی
صدابردار: میترا مهنام
نویسنده و گوینده : الهه کاکی
از 15 اسفند ماه ساعت 12:30 الی 13 از رادیو کرمانشاه پخش خواهد شد.