سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویژه برنامه سرزمین من

ویژه برنامه سرزمین من


سرزمین من

ویژه برنامه سرزمین من

این برنامه به صورت ضبطی طراحی شده و سعی دارد به موضوع انقلاب در استان کرمانشاه بپردازد و از بخش ها و آیتم های مختلفی تشکیل شده است .