اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶

پارك كوهستان

پارك كوهستان

پارك كوهستان در شمال شهر كرمانشاه در كنار محوطه باستاني تاق بستان قرار دارد.