پای پیاده ، زیر آفتاب سوزان درجستجوی نور ...

پای پیاده ، زیر آفتاب سوزان درجستجوی نور ...

دانلود

برنامه صبحگاهی صبح طاق وسان با محوریت موضوعات اجتماعی و فرهنگی به همراه پخش قسمت هایی از گزارش ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی، گزارشی از موکب ها و روضه های خانگی کرمانشاه همچنین ارتباط مستقیم با مرز خسروی و گزارشی از عبورو مرور زائران و راهپیمایی اربعین همراه خواهیم شد .از دیگر بخش های برنامه گزارش ورزش صبحگاهی ، موسیقی تصویر،  صلوات خاصه امام رضا (ع ) وبخش رویداد های خبری نیزدر برنامه اطلاع رسانی می شود.