جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

پدافند غیر عامل اصلی مهم و بنیادین برای پایداری ملی نظام است - نمایش محتوای خبر

 

 

پدافند غیر عامل اصلی مهم و بنیادین برای پایداری ملی نظام است

پدافند غیر عامل اصلی مهم و بنیادین برای پایداری ملی نظام است

کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه گفت: پدافند غیر عامل در کشور اصلی مهم و بنیادین برای پایداری ملی در نظام محسوب می‌شود.

کیوان خاصی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پدافند غیر عامل پایداری ملی کشور است و شامل هرگونه اقدام و تدبیری بدون بکارگیری از سلاح نظامی برای دفاع در مقابل تهدیدات مختلف است. خاصی پدافند غیرعامل را مجموعه اقداماتی عنوان کرد که قبل از خطر انجام می‌شود و در هنگام بروز هر گونه تهدید طبیعی و غیر طبیعی، موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات و اسناد در یک کشور می‌شود.

کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه بیان کرد: اگرچه لازم است بدانیم برخی بحران‌های طبیعی مقدمه‌ای برای بحران‎‌های بزرگ در جامعه هستند و با این دانسته می‌توان دفاع غیرنظامی را در راستای پدافند غیرعامل دانست و برای توسعه کشور از این مفهوم و فعالیت بهره برد.

وی در ادامه گفت: اقدامات پدافند غیرعامل شامل اصول اساسی و ملاحظاتی است که در اغلب کشورهای جهان، این اصول و ملاحظات با کمی اختلاف پذیرفته شده اما شیوه به کارگیری آنها ابتکاری، هنرمندانه و خردمندانه است به همین دلیل وسعت هر اصل به خلاقیت‌های فکری و شرایط زمان و مکان بستگی دارد و حد و مرزی برای این اصول نمییتوان تعیین کرد.

بکارگیری اصول نرم افزاری پدافند غیرعامل از اصول سخت افزاری آن موثرتر است خاصی پدافند غیرعامل را علم به کارگیری عوامل محیطی در خدمت دفاع یاد کرد و گفت: در پدافند غیرعامل هر آنچه در محیط وجود دارد از جمله زمین، ساختمان‌ها، پوشش گیاهی، شرایط فیزیکی محیط مانند دما و نور می‌تواند به عنوان عناصر طراحی دفاعی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نباید از دیپلماسی پدافند غیرعامل نیز غافل شد زیرا در بسیاری از موارد بکارگیری سیاست‌های مناسب و اصول نرم افزاری پدافند غیرعامل از اصول سخت افزاری آن تاثیرگذاری بیشتری دارد.

خاصی افزود: در طول تاریخ، بشر برای دستیابی به ملزومات حیاتی خود از جمله غذا و انرژی به گسترش و توسعه مراتع و زمین‌های کشاورزی و معادن پرداخته و یا برای دفع تجاوز دشمنان خود جنگ‌های بسیاری را پشت سر نهاده است. وی بیان کرد: سلاح‌هایی که جوامع بشری قبل از دوران صنعتی در جنگ‌ها بکار می‌بردند دست ساز و بسیار ساده بودند اما در دوران معاصر به دلیل تحولات و پیشرفت‌های عظیم در فناوری و نوآوری ساخت این سلاح ها ی جنگی پیچیده رو به فزونی نهاده است و با توجه به اینکه جهان در دوران جنگ نوین بسر می‌برد اهمیت و حساسیت پدافند غیر عامل در کشور به عنوان یک اصل مهم و بنیادین برای پایداری ملی ضروری است.