جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

پرخاشگری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرخاشگری

Loading the player...

دانلود

پرخاشگری یا خشونت یکی از آسیب ها یا کجروی های اجتماعی عمده در جهان امروز است که معمولا یا برعلیه خود یعنی خودکشی یا خودآزاری و یا بر علیه دیگران یعنی دیگرکشی یا دیگر آزاری اعمال می شود و امنیت خانواده و اجتماع را مورد تهدید قرار می دهد . چونین بنظر می رسد که ریشه و اساس پدیده پرخاشگری از عوامل و شرایط بهم پیوسته ای در سطوح مختلف جامعه شکل بگیرد که عوامل همچون تبعیض , فقر , سن و محیطهای ناسالم از مهم ترین علل آن است . بنابراین برای پیشگیری و کنترل خشونت و عوامل موثر بر پیدایش و گسترش آن می توان با اصلاح ویژگی های شخصیتی افراد و رشد خودگرایی در بین جوانان اقدام نمود که این امر همراه است با برنامه ریزی های راهبردی مناسب , بازنگری و اصلاح با استفاده از نتایج علمی حاصله درجهت کنترل و پیشگیری از خشونت که به مدد و یاری پژوهشگران , روانشناسان و جامعه شناسان در سطح جامعه امکان پذیر می شود . یکی از این راهکارها سکوت و ایجاد آرامش از طریق طرفین است که در بیشتر مواقع موجب آرام شدن فرد مقابل می شود . راهکار دیگر تنفس عمیق قبل از بروز خشم و شمارش اعداد از یکی تا ده در ذهن خود است که باعث فروکش کردن عصبانیت و جلوگیری از پرخاشگری می شود . قبل از عصبانیت و خشونت به خاطر هر مساله ای سعی کنید منطقی فکر کنید و ببینید آیا آن مساله ارزش عصبانی شدن را دارد .