جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

پروازهای کرمانشاه به ترکیه برقرار است - نمایش محتوای خبر

 

 

پروازهای کرمانشاه به ترکیه برقرار است

پروازهای کرمانشاه به ترکیه برقراراست

مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید اشرفی کرمانشاه اعلام کرد که پروازهای کرمانشاه به ترکیه از فرودگاه بدون مشکل خاصی انجام می شود.  پیمان شرفایی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار کرد: پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانز که از کرمانشاه به مقصد ترکیه انجام می شود، اکنون بر اساس برنامه خود ادامه دارد. وی اعلام کرد که همه پروازهای فرودگاه کرمانشاه به مقصد ترکیه پیرو مقررات شرکت هواپیمایی کشور است. اکنون در هفته چهار پرواز از طریق شرکت هوایی ترکیش ایر از استانبول به مقصد کرمانشاه و بر عکس انجام می شود. به گفته مسئولان فرودگاه کرمانشاه هر هفته 104 فروند هواپیما از فرودگاه کرمانشاه به پرواز در می آیند که چهار پرواز از کرمانشاه به مقصد استانبول ترکیه و بالعکس می باشد.