رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

پشت صحنه تلاش همکاران واحدهای مختلف صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

پشت صحنه تلاش همکاران واحدهای مختلف صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

عکس هایی از پشت صحنه تلاش همکاران واحدهای مختلف صدا و سیما اعم از حراست ،نیروی انتظامی ، فنی، انفورماتیک ،پخش سیما ،پخش رادیو، خبر، آرشیو، معاونت برنامه ریزی و مالی و وب سایت صدا و سیمای مرکز کرمانشاه  در روز حماسه  29 اردیبهشت ماه