رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

پل بند لشکر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پل بند لشکر

پل بند لشکر یک بنا از مجموعه نظام آبی تاریخی شوشتر است. دروازه لشکر، یکی از دروازه‌های شش گانه تاریخی شوشتر در کنار این پل بند بوده و هنوز آثاری از حصار شوشتر را در کنار این پل بند می‌توان دید. پیشینه ساخت این پل همانند دیگر بناهای آبی تاریخی شوشتر، به دورهٔ ساسانیان باز می‌گردد و آبی که از زیر آن عبور می‌کند، نهر رقط نام دارد.این پل دارای 13 دهانه آبرو است که سه دهانه در ضلع جنوبی آن در زیر خاک مدفون شده بود و اکنون بیرون آورده شده اند .طول این پل 124 متر و میانگین ارتفاع آن 35/8متر است . طاق ها و شکل آنها از طاق های دوره صفوی است ( این پل در دروه صفوی تعمیر شده است ) ولی شالوده اصلی پل مربوط به دوره ساسانی است . در حال حاضر این پل بند سالم ترین پل به جا مانده از دوره ساسانی است. این پل با شماره 2359 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است . این پل بند به همراه 15 اثر تاریخی دیگر شوشتر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا، با احراز معیارهای ۱، ۲ و ۵ با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید.