پل میان راهان

این پل در جنوب بخش میانراهان از توابع استان کرمانشاه در جنوب روستای میان راهان بر سر راه بیستون به سنقر و بر روی رودخانه دینورآب قراردارد .تاریخ دانان و باستان‌شناسان معتقدند که بنای اصلی پل منسوب به دوره صفویه است. پل میان‌راهان یکی از پل‌های تاریخی در استان ‌کرمانشاه است.این پل به طول 47.30 متر و عرض 4.85 متر با جهت شمالی – جنوبی ساخته شده است. پل میان راهان دارای سه دهانه و چهار پایه است. پایه‌های پل از سه بخش میانی و آب شکن‌های مثلثی در دو طرف آن، شکل گرفته‌اند . متأسفانه در سال‌های گذشته جهت عبور و مرور وسایل نقلیه از روی پل و به منظور حفاظت بیشتر، اداره راه و شهرسازی اقدام به احداث طاق بتونی به صورت مثلثی در زیر دهانه شمالی پل کرده است .در سالهای اخیر برای حفاظت از پل و سهولت تردد وسایل نقلیه، پل بتونی جدیدی در زیر دست پل میان راهان ایجاد شده و میراث فرهنگی نیز اقدام به برداشتن طاق بتونی دهانه شمالی پل صفوی و بازسازی بخش های تخریب شده آن کرده است. این پل تاریخی یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه میان‌راهان در استان کرمانشاه است .