پولک ماه

ادبیات فارسی ریشه در ادبیات باستانی ایران دارد که تحت تأثیر متون اوستایی در دوران ساسانی به زبان‌های پارسی میانه و پهلوی اشکانی پدید آمد. ادبیات فارسی نو نیز پس از اسلام و با الگوبرداری از ادبیات عربی در نظم و ریشه‌های دبیری و نویسندگی دوران ساسانی که ادبیات منثور عربی را ایجاد کرده بود در زمینه نثر متولد شد. ادبیات شفاهی فارسی نیز به همان سبک باستانی خود ادامه یافت. ادبیات فارسی موضوعاتی مانند حماسه و روایات و اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر آن را در برمی‌گیرد. حسب موضوع مورد کاربرد در یک آفریده ادبی فارسی آن را در حیطه ادبیات حماسی، غنایی، تعلیمی یا نمایشی قرار می‌گیرد.علم ادب در اصطلاح علمای ادبیت مشتمل بر اکثر علوم ادبیه است از قبیل: نحو، لغت، تصریف، عروض، قوافی، صنعت شعر، تاریخ و انساب. و ادیب کسی است که دارای تمام این علوم یا یکی از آن‌ها باشد و فرق مابین ادیب و عالِم آن است که ادیب از هر چیزی بهتر و خوب‌ترش را انتخاب می‌نماید و عالم تنها یک مقصد را گرفته در آن مهارت می‌یابدبرنامه پولک ماه شامل بخش های زیر است.آرم- متن -مباحث زبان شناسی.زبان فارسی ون-بخش در محفل انس-گفتگو با ادیبان-شاعران- ونویسندگان مطرح استان-بخش از کلمه تا کلام در قالب گفتگو استانی بخش حکایات گلستان یک هفته در میان-بخش گنجینه حکایت از نویسندگان دیگرمانند جامی.و غیره...طنز ادبی..گفتگوی شاعرانه شاعران باهم.بخش نقیظه سازان-بخش شهر شب ترانه های محلی وفارسی با معرفی کامل آنها از بخشهای این برنامه است 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:مجتبی سلاح ورزی

گوینده:رویا صنعتی

صدابردار:میترا مهنام

نویسنده :محمود ظریفیان

تاریخ تولید: تابستان 95