پویش؛سی روز سی سوال دربهار قرآن

پویش؛سی روز سی سوال دربهار قرآن

 


مخاطبان گرامی توجه داشته باشند مهلت پاسخ دادن به هر سوال پایان همان روز است و قرعه کشی همه سوالات

در روز عید فطر انجام می شود
پاسخ های خود را به نشانی Tvzagross@  یا به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۸۲۲ ارسال نمایید.

 

سوال روزاول : رمضان به چه معناست و ریشه آن چیست؟

سوال روزدوم : روزه ماه رمضان براساس کدام ایه از قرآن کریم واجب شده است،
سوال روزسوم : طبق آیه ۱۸۴ سوره بقره وجوب روزه از چه کسانی برداشته شده است؟

سوال روز چهارم : آیا همه مسلمانان باید روزه بگیرند؟

سوال روز پنجم : چرا حلول ماه رمضان در فصول مختلف اتفاق می افتد؟

سوال روز ششم : چرا ماه رمضان خیلی خاص تلقی می شود؟

سوال روز هفتم : آیا برای روزه ماه رمضان بهتر هست هر روز نیت روزه داشته باشیم یا در اول ماه یکباره نیت کنیم ؟

سوال روز هشتم: اگر کسی شک داشته باشد که آخر شعبان هست یا اول رمضان به چه نیتی روزه بگیرد ؟

سوال روز نهم : آیا جایز هست نیت روزه، شرطی باشد؟

سوال روز دهم : آیا می توان همزمان در یک روز، هم به نیت روزه قضا و هم به نیت روزه مستحبی روزه بگیریم ؟

سوال روز یازدهم : آیا بلعیدن تکه غذایی که بین دندان مانده هست روزه را باطل می کند؟

سوال روز دوازدهم : در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حکمی دارد؟

سوال روز سیزدهم : آیا آمپول ویتامینی که مربوط به تقویت بدن باشد روزه را باطل می کند ؟

سوال روزچهاردهم : براساس کدام آیه از قرآن مجید آزمایش انسان برای شناخت نیکوکارترین فرد مطرح شده است؟

سوال روز پانزدهم : براساس کدام آیه از قرآن مجید عاقبت نیک از آن کسانی است که اهل تقوا و پرهیزکاری هستند ؟

سوال روز شانزدهم : براساس کدام آیه از قرآن مجید رمز محبوبیت داشتن ایمان به خدا و انجام دادن کارهای شایسته است ؟

سوال روز هفدهم : در کدام آیه از قرآن مجید از تسلیم بودن در برابر خدا به عنوان یکی از عوامل آرامش نام برده شده است ؟

سوال روزهجدهم : بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند متعال از انسان خواسته مانند موجودی رها بدون تکلیف و بی هدف نباشد ؟

سوال روزنوزدهم :  طبق کدام ایه از قرآن مجید وفای به عهد از نشانه‌های اهل ایمان است ؟

سوال روزبیستم : مراد از صراط مستقیم در سوره حمد چیست ؟

سوال روزبیست ویکم : صفات فاسقان با توجه به آیه 27 سوره بقره عبارت است از...؟

سوال روزبیست و دوم : با توجه به آیه 152 سوره بقره منظور از ذکر خدا چیست ؟

سوال روزبیست و سوم : بر اساس آیه 257 سوره بقره  چرا ظلمت به صیغه جمع آورده شده (ظلمات ) و نور به صیغه (مفرد)؟

سوال روز بیست وچهارم : عبارت «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول » در آیه 148 سوره نساء به چه چیزی اشاره دارد؟

سوالروز بیست وپنجم : آیا منظور از پیروزی حزب الله در آیه 56 سوره مائده به آن اشاره شده، تنها پیروزی معنوی است یا هر گونه پیروزی مادی و معنوی را شامل می شود؟

سووال روز بیست وششم : در آیه «کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤ منون» منظور از «رجس» چیست؟

سوال روز بیست وهفتم : حکم استعمال آمپول غذایی برای روزه دارچیست؟(طبق نظر آیت الله مکارم)

سوال روز بیست وهشتم :سوره کهف زیانکارترین مردم را چه کسانی معرفی می‌کند؟

سوال روز بیست ونهم : وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر در کدام آیه سوره اسراء بیان‌شده است؟