پیگیری مسائل و مشکلات مردم در حوزه فعالیت های شهرداری منطقه3

پیگیری مسائل و مشکلات مردم در حوزه فعالیت های شهرداری منطقه3دانلود
صدای شهر برنامه ایی از گروه اجتماعی رادیو کرمانشاه برای مطرح کردن مشکلات مردم و شنیدن پاسخ از زبان مسئولان مربوطه است.این برنامه هر روز حوالی ساعت ۱۲ تا ۱۲:۴۵ ظهر به صورت زنده پذیرای شنوندگان رادیو کرمانشاه است.این برنامه اختصاص دارد به بررسی مشکلات و مسائل شهرداری منطقه 3 استان کرمانشاه که درباره این موضوع ارتباط تلفنی و پیامکی با شنوندگان و طرح سوالات مربوطه انجام شد وجلیلیان معاونت محترم شهردار منطقه3 استان کرمانشاه به آن ها پاسخ داد.