جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

چاوه ری وهار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چاوه ری وهار

Loading the player...

دانلود

سلام بر مهدى(ع)، خورشید جان ها و امید انسان ها. مهدى(ع)، یادگار پیامبران، خلاصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا و زنده کننده سنت هاست. نیمه شعبان، مطلع خورشید فروزان مهدى(ع) در ظلمت تاریخ است. پیروان قائم آل محمد(ع) همچون او اهل قیام و انقلابند مهدى(عج)، کعبه مقصود و قبله موعود امت هاست غیبت کبرا، دوره آزمایش منتظران راستین حضرت مهدى(ع) است وقتى نیمه شعبان مى رسد، گلواژه هاى «انتظار»، «ظهور»، «فرج»، «حکومت جهانى»، «قسط و عدل»، «دیدار» و «مهدى» مى شکفد نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین براى مستضعفان و شکست سلطه هاى جبّاران است. نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید بخشیدن به محرومان است.