چرا پنجم مرداد ماه را روز ملی کرمانشاه می نامند ؟

چرا پنجم مرداد ماه را روز ملی کرمانشاه می نامند ؟

دانلود

5 مرداد روز ملی «کرمانشاه گهواره تمدن»

 

نامگذاری پنجم مرداد به نام روز ملی کرمانشاه برگرفته از یاد و خاطره دلاورمردیها و رشادتهای رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد است زیرا این عملیات به نوعی نقطه پایان جنگ تحمیلی محسوب می شود و بیانگر مقاومت مثال زدنی مردم کرمانشاه در طول دوران دفاع مقدس است.