رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

چند انتصاب جدید در دانشگاه رازی کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

چند انتصاب جدید در دانشگاه رازی کرمانشاه

چند انتصاب جدیددر دانشگاه رازی کرمانشاه

چند انتصاب جدید در دانشگاه رازی کرمانشاه صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار سرویس علمی آموزشی ایسنا منطقه کرمانشاه، با صدور احکامی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه رازی کرمانشاه، چند انتصاب جدید در این دانشگاه صورت گرفت.

بر این اساس روسای دانشکده‌های شیمی، علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی روسای جدید خود را شناختند.

بر اساس احکام صادره دكتر فهيمه جلالي به عنوان رييس جدید دانشكده شيمي، دكتر كيوان اميني به عنوان رييس جدید دانشكده علوم پايه و دكتر مجتبي بيگلري به عنوان رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.

همچنین از خدمات دكتر رستم مراديان، دكتر محسن ايراندوست و دكتر وحيد سبزيانپور در دوران مسوليتشان به عنوان روساي دانشكده‌هاي علوم، شيمي و ادبيات و علوم انساني تقدير شد.