جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

چنور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چنور

Loading the player...

دانلود

حدود 15 کیلومتری شهرستان روانسر به روستای ما می رسید . شاید از نگاه هر بیننده این روستا مانند دیگر روستاها باشد ولی این روستا جای دیگری است . من دراین روستا زندگی می کنم , برای من گوشه ای از بهشت است این روستا جایی است که به من هویت داده و من افتخار می کنم . اسمم چنور است . چنور به معنی یک گل صحرایی خوشبو . من از اسمم راضی ام و اسمم را دوست دارم .

من اولین دختر از یک خانواده شش نفری توی روستا هستم . خانواده ای که حاضر نیستم یک لحظه از آنها دور شوم و آنها تمام دارو ندارم هستند .

مزرعه ای که در آن در حال کار انجام دادن هستم مزرعه گوجه است و بادام زمینی که این مزرعه دو هکتاره .

این مزرعه کارهای زیادی داره , وجین کردن , خاک دهی, برداشتن علف های هرز و خیلی کارهای دیگر...

بخاطر اینکه محصول ارگانیک باشه کمتراز مواد شیمیای استفاده می کنیم . صبح ها تقریبا ساعت 6 صبح بیدارمی شوم و به مزرعه می آیم و به کار در مزرعه مشغول می شوم . ما مزرعه هندوانه و خیار هم داریم .

در مردادماه محصولمان می رسد . محصول ما حدودا بیست میلیون سوده می دهد و البته اگر ما زکات کشاورزی را بدهیم خداوند بیشتر به ما برکت می دهد و میزان سودهی بیشتری خواهیم داشت .

درآمد بدست آمده از مزرعه , کمک خرجی است برای خانواده و خودم و هزینه دانشگاه و تحصیلم  . هم کار می کنم و هم به تحصیلم می پردازم .