جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

کارآفرینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کارآفرینی

Loading the player...

دانلود

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو  و خلاق و شناسایی فرصت ها و استفاده از آنها برای تشکیل یک موقعیت شغلی با پذیرش ریسکها و آینده نگری و پیشرو بودن تلاش می کند .

در واقع کارآفرینی موتور محرکه اقتصادی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه است . توجه به کارآفرینی و ایجاد و توسعه آن , گام مثبتی در جهت ایجاد فضای مناسب برای توسعه , افزایش منابع ملی ,کاهش نرخ بیکاری و توسعه در شهرها و روستاهاست .

افزایش جمعیت و بیکاری یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه است . در کشور ماهم با توجه به ازدیاد جمعیت جوان ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید و در نظر گرفتن کاهش پی در پی ذخایر نفتی از مهم ترین علت های اندیشیدن سیاستگزاران کشور به منابع بهتری غیر از منابع نفتی یعنی ابتکار و خلاقیت می باشد . در این میان کارآفرینی به عنوان پدیده ای که اصلی ترین نیاز آن نوآوری و جسارت و بهره گیری به موقع و صحیح از فرصت هاست از مهم ترین منابع غنی اقتصادی محسوب می شود .

هر شخصی در وجود خود توانایی این را دارد که در این منبع عظیم اقتصادی سهیم باشد پس همه می توانیم کارآفرین باشیم . کارآفرین شخصی است که توانایی ریسک کردن را داشته باشد و امید خود را هرگز از دست ندهد و بتواند یک ایده اولیه را به فعالیت اقتصادی تبدیل کند .