کاروانسرای ماهیدشت

کاروانسرای ماهیدشت یکی از آثار دوران صفوی است که در مسیر کنونی کرمانشاه واقع شده است .این کاروانسرا به دستور شاه عباس اول صفوی احداث شد و طبق کتیبه موجود در زمان ناصرالدین شاه تعمیر شد .زمانی این مسیر یکی از جاده های مهم ارتباطی با همسایگان همجوار خود از جمله کربلای معلا بود و همه روزه پذیرای میهمانان و مسافرانی از نقاط مختلف ایران و جهان  مسافرانی که خسته به دنبال مکانی برای استراحت و تجدید قوا بودند و چه این اثر دارای ساختمانی چهارایوانی با ابعاد 65 در 65 است . ورودی ساختمان دربخش جنوبی آن قرارگرفته و دو سکوی دراز و بلند درطول ورودی کاروانسرا به چشم می خورند که می توانند محل خوبی برای لحظه ای استراحت و آشامیدن جرعه ای آب باشند . گوشه های بیرونی بنا به صورت مدور ساخته شده و درنمای جنوبی کاروانسرا ، چهارطاق نما با طاقهای جناغی زینت بخش معماری آن است.ساختمان کاروانسرا دارای حجره ها ، سکوها ، دالانها و اتاقهایی برای استراحت مسافران است که دالانها به وسیله نورگیرهای تعبیه شده در سقف روشنایی می گیرند  و اینک می توانی عزم سفرکنی ، سفری طولانی تا اوج ایثار و ازخود گذشتگی و در طول سفر با خود اندیشه کن ؛ این راه که می رسد به کربلا چه ها دیده وگواه چه چیزها بوده است  .گاه مسافران کربلا ویک باربرای همیشه زادگان صد قرن خاموشی به دنبال میراث فراموشی و باهمت عاریه و ..... راهی دیارپاکان شده اند به امید واهی . اما تو و من به شکرانه شکست مهلک اشقیا سجده ی سپاس به جا می آوریم بر تن داغدار خاک این سرزمین و به گواه علمدار دشت کربلا