جهش تولید | شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف موارد مخدر در هرسین - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف موارد مخدر در هرسین

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف موارد مخدر در هرسین

به همت اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و همکاری فرمانداری های شهرستان های هرسین و صحنه یکدوره کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف موارد مخدر و همچنین دوپینگ در این شهرستان ها برگزار شد.

این دوره آموزشی با مدرسی دکتر حاج رسولی از مدرسین برجسته دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاههای آموزشی مربیان ورزش، دانش آموزان و ورزشکاران و فعالین حوزه پیشیگری از گسترش اعتباد و دوپینگ حضور داشتند.

در این دوره ها مباحثی همچون، دوپینگ و اعتیاد و ارتباط اعتیاد و دوپینگ به شرکت کنندگان ارائه شد.