کاپیتولاسیون

چهارم آبان ماه سالروز افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتو لاسیون