جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

کرمانشاه دارای تنها مرکز پژوهشی و درمانی اختلالات خواب در غرب کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

کرمانشاه دارای تنها مرکز پژوهشی و درمانی اختلالات خواب در غرب کشور

کرمانشاه دارای تنها مرکز پژوهشی و درمانی اختلالات خواب درغرب

رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی خواب بیمارستان فارابی کرمانشاه گفت: کرمانشاه دارای تنها مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اختلالات خواب در غرب کشور است.

به گزارش ایرنا پروفسور حبیب اله خزایی  در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان فعالیت های پژوهشی، به تجهیز این مرکز به دستگاه آنالیز خواب (Polysomnography) و دستگاه های مختلف اکتی گرافی به تشخیص و درمان اختلالات خواب بیماران مراجعه کننده به این مرکز اشاره کرد و افزود: بسیاری از مراجعین این مرکز از استان های همجوار به مرکز اختلالات خواب ارجاع شده اند.


وی به چاپ بیش از 30 مقاله تحقیقاتی در مجلات معتبر داخلی و خارجی، ثبت یک اختراع در زمینه تشخیص شب ادراری برای کمیسیون های پزشکی و شرکت در همایش های داخلی و خارجی را از جمله فعالیت های صورت گرفته در این مرکز برشمرد.

وی گفت: پروفسور علی پورمتعبد، دکتر داریوش افشاری، دکتر علی رضا فرنام، دکتر لیبا رضایی و دکتر کیوان کاکابرایی به عنوان اعضای هیات علمی در این مرکز آموزشی و پژوهشی مشغول به فعالیت می باشند و دکتر مسعود طهماسیان، دکتر محمدرسول قدمی، بهنام خالدی و دکتر کاوه شاه ویسی به عنوان پژوهشگر با این مرکز مشغول به همکاری هستند.

مرکز اختلالات خواب در سال 85 با هدف گسترش دانش در زمینه های مختلف علوم بنیادین و اختلالات مرتبط با خواب تشکیل شد و با توجه به پیشرفت های چشمگیر آن در زمینه فعالیت خود، در 15 آذر 93، مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.