کرمانشاه دروازه کربلا در ایام محرم از رادیو معارف کرمانشاه

کرمانشاه دروازه کربلا در ایام محرم از رادیو معارف کرمانشاهدانلود
کرمانشاه دروازه کربلا

این برنامه به صورت مستند و تحقیق و پژوهشی تهیه شده و در خصوص محرم از دوره قبل از قاجاریه از جمله دیلمان و آل بویه و دوره های بعد از آن سخن برای گفتن دارد .این برنامه در ایام محرم از رادیو کرمانشاه تقدیم شنوندگان می گردد .