کرونا در سنقروکلیایی

آمار مبتلایان به کرونا در سنقروکلیایی به 490 نفر رسید

گفتنیست از این آمار متأسفانه 15نفرفوت شده اند.