کشف مرغ قاچاق

در پایانه مرزی "پرویزخان"
کشف بیش از ۴۶ تن مرغ قاچاق
فرمانده انتظامی استان از کشف ۴۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در پایانه مرزی "پرویزخان" واقع در شهرستان "قصرشیرین" خبر داد.