حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۷

کفش کتانی - نمایش محتوای صدا

 

 

کفش کتانی

Loading the player...

این برنامه تلاش دارد تا با فراهم کردن فضایی شاد وشنیدنی ومتناسب با روحیات جوانان به موضوعات وعلاقمندیهای آنان بپردازد .

نشاط و شادمانی یکی از فرآیندهای رفتاری و ضروری برای انسانها به ویژه جوانان است. از رنگ لباس تا سرگرمی و تا ورزشهای گوناگون، از فیلم و سینما تا گردشهای دسته جمعی همه و همه میتوانند ابزار شادمانی باشند متاسفانه پایین آمدن سطح نشاط اجتماعی و عدم آشنایی جوانان با مفهوم شادی واقعی باعث شده بسیاری از این قشر به اشتباه در تاریکی به دنبال داروی خویش بگردند.تبلیغات گسترده دشمنان جامعه ما درمورد ایجاد شادمانی با قرصهای روانگردان، اکستازی و سایر مخدرها و فریب خوردن بعضی از جوانان با این تبلیغات دروغ موجب استفاده بعضی از جوانان از این مواد شده است. به نظر میرسد باید خانواده‌ها کمی از مادی گرایی و غرق شدن در مادیات فاصله بگیرند و به فکر فرزندان خود باشند. به بهانه گرفتاریهای شغلی، کمبودهای مالی، خستگی و امثال اینها اجازه ندهند گرگهای در لباس میش از غفلت آنها استفاده کنند

تاریخ تولید: تابستان 95

تهیه کننده ونویسنده:احسان مرادی

گزارشگر:حسین حیدری مشهور

گوینده: اکرم افخمیجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ