کمبود امکانات زیر ساختی و رفاهی در مرز پرویزخان

کمبود امکانات زیر ساختی و رفاهی در مرز پرویزخان

Loading the player...

دانلود