کنگاور

مرکز این شهرستان شهر کنگاور است. این شهرستان قدیمی با مساحت 929 کیلومترمربع در کنار نیایشگاه آناهیتا ساخته شده و قدمت آن به ۱۱۲۶ سال می رسد. مردم این شهرستان به زبان کردی با گویش کلهری و کرمانشاهی و زبان لکی صحبت می کنند. جمعیت این شهرستان در سال 1390، 81051 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی

شهرها: کنگاور- گودین

دهستان ها: خزل غربی- فش- قزوینه- کرماجان- گودین