رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

کنگره ملی مدیریت امور جوانان در ایجاد هم افزایی و نگرش مثبت به حوزه جوانان مؤثر است - نمایش محتوای خبر

 

 

کنگره ملی مدیریت امور جوانان در ایجاد هم افزایی و نگرش مثبت به حوزه جوانان مؤثر است

کنگره ملی مدیریت امور جوانان در ایجاد هم افزایی و نگرش مثبت به حوزه جوانان مؤثراست

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، این کنگره می تواند در هماهنگی دستگاههای مختلف در پیگیری مسائل جوانان و همچینین ایجاد نگرش مثبت به این حوزه مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،صابر رحیمی افزود:برگزاری این کنگره می تواند در هماهنگی دستگاههای مختلف در پیگیری مسائل جوانان و همچینین ایجاد نگرش مثبت به این حوزه مؤثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه؛برگزاری این رویداد مهم می تواند در ایجاد هم افزایی و همکاری بین دستگاههای مرتبط با حوزه جوانان مفید باشد،تاکید کرد:با توجه به حضور تمامی دستگاهها و مسئولین ذیربط در حوزه جوانان فرصت مناسبی است که مسائل و نیازهای این حوزه در این کنگره تبیین گردد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه جوانان و سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر کشور محسوب می شوند گفت:ایمدواریم این کنگره در نهایت به تهیه سندی راهبردی و راهگشا در راه حل مسائل مربوط به جوانان باشد.

رحیمی در پایان اظهار کرد: در کشور ما دستگاهها و ارگانهای بسیاری درگیر مسایل مرتبط با جوانان هستند و این موضوع می طلبد که هماهنگی و هم افزایی لازم بین آنها در راستای عمل به وظایف و موارد مربوط به این قشر بوجود آید.