کوهنوردی یک ورزش و ماجراجویی مهیج است که نباید آن را دست‌کم بگیرید

کوهنوردی یک ورزش و ماجراجویی مهیج است که نباید آن را دست‌کم بگیرید

این برنامه در قالب ترکیبی با موضوع وضعیت فدراسیون کوهنوردی در استان کرمانشاه با حضور رئیس فدراسیون استان کرمانشاه می باشد و دارای آِتم های گفتار تصویر و اجرای اخبار ورزشی و گزارش از هیئت کوهنوردی و سنگ نوردی می باشد.