کیانِ جان

«کیانِ جان »ویژه برنامه سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد

پنجم مرداد ماه درتاریخ کشورمان نقطه ای عطفی است در تقویم دفاع مقدس .

سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد دراستان کرمانشاه شروع شد وبا این عملیات دراستان کرمانشاه هم به پایان رسید.

منافقان کوردل با پشتیبانی رژیم بعث عراق با هدف فتح تهران از مرزهای غربی وارد خاک ایران شدند وبا عملیاتی که خود آنرا فروغ جاویدان خواندند فصد تجاوزبه کیان ایران اسلامی را داشتند.

این برنامه ازساعت 9 الی11 از رادیو کرمانشاه وبا قابلیت پخش سراسری بصورت زنده پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فاطمه حیدری مشهور

 گوینده : سودابه جمشیدی

تاریخ تولید: 5 مرداد 99