گزارشی از دومین کنگره ملی شهدای ورزش کشور در کرمانشاه

گزارشی از دومین کنگره ملی شهدای ورزش کشور در کرمانشاه

دانلود

در گزارش ورزشی به دومین کنگره ملی شهدای ورزش کشور با حضور مقامات استانی و کشوری پرداخته شده است . سخنرانی استاندار کرمانشاه در خصوص تاثیر ورزش بر نشاط و سلامتی و ضرورت توجه به ورزش روستاییان و عشایراز دیگر بخش های این برنامه است .