گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 3.5
 محل وقوع: عراق - حوالی سومار(کرمانشاه)
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/03/11 08:36:07
طول جغرافیایی: 45.52
عرض جغرافیایی: 33.69
عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
23 کیلومتری سومار (کرمانشاه)
61 کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)
66 کیلومتری زرنه (ایلام)
    
 نزدیکترین مراکز استان:
83 کیلومتری ایلام
161 کیلومتری کرمانشاه