گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 4
 محل وقوع: عراق - حوالی ازگله(کرمانشاه)
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/04/14 00:14:30
طول جغرافیایی: 45.45
عرض جغرافیایی: 35.13
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
48 کیلومتری ازگله (کرمانشاه)
68 کیلومتری نوسود (کرمانشاه)
69 کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
141 کیلومتری سنندج
173 کیلومتری کرمانشاه