گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 3.7
 محل وقوع: عراق - حوالی قصر شیرین(کرمانشاه)
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/05/11 13:07:58
طول جغرافیایی: 45.39
عرض جغرافیایی: 34.62
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
21 کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)
47 کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)
47 کیلومتری ازگله (کرمانشاه)
    
 نزدیکترین مراکز استان:
145 کیلومتری ایلام
159 کیلومتری کرمانشاه