گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

??بزرگی: 5.1
 محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی گیلانغرب
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/05/19 13:46:19
طول جغرافیایی: 45.62
عرض جغرافیایی: 34.25
عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر
??نزدیک‌ترین شهرها:
29 کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)
30 کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)
32 کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)
?? نزدیکترین مراکز استان:
99 کیلومتری ایلام
135 کیلومتری کرمانشاه