گفتگو

گفتگو عنوان برنامه اي از صداي مركز كرمانشاه است كه در آن تلاش مي شود فرصتي فراهم شود تا مسئولان استان با مردم صحبت نمايند و اقدامات انجام شده و طرح هاي در دست اقدام را معرفي نمايند و مردم نيز ضمن آشنايي با وظايف مختلف دستگاهها و ادارات سوالات خود را مطرح نمايند و پاسخ را دريافت كنند. در هر برنامه گفتگو از يك مسئول يا كارشناس دعوت مي شود تا درباره موضوع برنامه صحبت كند.گفتار مجري و گزارش و تلفن هاي مردمي از آيتم هاي اين برنامه است.برنامه گفتگو روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05و به مدت 55 دقيقه به صورت زنده پخش مي شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده :مهدی فصاحت

گوينده و نویسنده :الاهه  کاکی

تاریخ تولید: بهار94