رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

گل خورشیدی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گل خورشیدی

Loading the player...

برگهای آن خطی یا نوار مانند به رنگ سبز تیره براق و به طول نیم متر می باشد . ارتفاع این گیاه به حدود 50 سانتی متر می رسد. ساقه گل دهنده در انتها در حدود 10 تا 20 عدد گل به رنگ نارنجی متمایل به قرمز از اوایل تا اواسط بهار می دهد . از اوایل پاییز باید به گیاه آب كمتری داد تا این طول ساقه گل دهنده به 15 سانتی متر برسد. سپس به میزان مناسب آب داده و آن را در حرارت 20 تا 25 درجه سانتی گراد نگه می داریم. بهتر است در مورد این گیاه برای آبیاری از آب مقطر استفاده شود. پس از گل دادن باید خاك گلدان را عوض كرد و این عمل در اردیبهشت و خرداد ماه صورت می گیرید اگر گل ها را نچینید می‌توانید. از گیاهان بذر گیری نمائید. معمولا حدود 10 ماه طول می كشد كه بذر ها برسند. گیاه خورشیدی به نور كم تا معمولی، گرمای متوسط، خاك همیشه خیس، رطوبت هوای هوای 50 تا 70 درصد و خاك قلیایی احتیاج دارد.كود مورد نیاز این گیاه را میتوان به میزان 3 گرم در لیتر هر هفته یكبار از فروردین تا شهریور، مورد استفاده قرار داد.مخلوطی از خاك باغچه، ماسه و خاك برگ یا خاك جنگلی مرطوب، برای رشد آن مناسب است. گیاه خورشیدی از طریق پاجوشهایی كه مجاور پایه مادری، بین برگهای تسمه ای شكل، غده ها و ریشه ها به وحود آمده اند تكثیر می شود. اواخر تابستان كه گلدهی به پایان رسیده است، گیاه را طوری از هم جدا كنید كه بتوانید به پاجوشها دسترسی داشته باشید. پاجوشهایی را كه به اندازه كافی بزرگ شده اند، با یك چاقوی تیز جدا كرده و به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه 11 تا 13 سانتیمتر، حاوی كمپوست با پایه پیت قراردهید. هر پا جوش باید شامل حداقل سه یا چهار برگ بوده و طول آن حدود 25 سانتیمتر باشد. قلمه ها را در دمای 18 تا 20 درجه سانتیگراد نگه دارید زیرا آبیاری به موقع به ویژه در مراحل اولیه تكثیر، در سرعت ریشه دهی بسیار موثر است.