یادیار

یادیار

 «یادیار» عنوان ویژه برنامه ایست که به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بصورت زنده تقدیم شنوندگان عزیز هم استانی خواهد شد.

ویژه برنامه « یادیار» روز شنبه مورخ 14 خرداد به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) دردو نوبت صبح (ازساعت11 )به مدت زمان 90 دقیقه وعصر (از ساعت 18 )به مدت زمان 120 دقیقه از رادیو کرمانشاه تقدیم شنوندگان می شود.

این برنامه از بخش های مختلف از جمله مباحث کارشناسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز سیره زندگی امام خمینی (ره) ، ارتباط مستقیم با مراکز اراک وقم ، تلفن وپیامک های مردمی و... تشکیل شده است .

عوامل برنامه «یادیار» دردونوبت صبح وعصر:

تهیه کنندگان : مهدی فصاحت - حسین باویسی

نویسندگان : حسین باویسی - خانم رضایی

گویندگان : فاطمه خسروی - حدیث مظفری

سودابه جمشیدی

گزارشگر : معصومه محمدی