یه جوردیگه

یه جوردیگه


باتوجه به استقبال برنامه در فصلهای مختلف سال گذشته و امسال از سوی دانش آموزان ،معلمان،مدیران،وکارشناسان مختلف امر تعلیم و تربیت،مربیان فرهنگی هنری و نیز والدین محترم در حوزه ی آموزش و پرورش،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،کانون های فرهنگی و تربیتی ،اداره ی امور ورزش جوانان و دیگر مراکز و نهادهای مرتبط با نوجوانان و نیز ارزیابی مطلوب و نظر مساعد مدیران و مسئولان در ارتباط با ادامه ی این برنامه و پخش از شبکه ی شما این طرح با یکسری تغییرات ارائه می گردد.به همین جهت طبق روال پیشین در اجرای هیچ یک از آیتم ها از استودیو استفاده نمی شود و لذا در هزینه هایی مانند طراحی و ساخت دکور و استهلاک امکانات فنی استودیو صرفه جویی می گردد و در عوض  از امکانات مراکز آموزشی و فرهنگی نوجوان استفاده می شود که البته گاهی ممکن است دوربین برنامه به جای شهر کرمانشاه ،یکی از شهرستانها را انتخاب کرده و از فضای مختص به نوجوانان آن شهرستان استفاده کند.همچنین به منظور جلب بیشتر مشارکت نوجوانان در برنامه ، اجرای پلاتو و دیگر بخش های برنامه اعم از گزارش و نمایش توسط نوجوانان ( مدرسه و یا مرکز آموزشی فرهنگی ) انجام می پذیرد .

Loading the player...
سال تولید: پاییز99
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاکلین سپهری