رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

"سراب نیلوفر" تا 15 شهریور دوام بیاورد، دیگر خشک نمی‌شود - نمایش محتوای خبر

 

 

"سراب نیلوفر" تا 15 شهریور دوام بیاورد، دیگر خشک نمی‌شود

"سراب نیلوفر" تا 15 شهریور دوام بیاورد، دیگر خشک نمیشود

مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه "سراب نیلوفر" تا خرداد ماه 235 لیتر در ثانیه سرریز آب داشت، گفت: اگر این سراب تا نیمه شهریور دوام بیاورد، دیگر خشک نخواهد شد. مرتضی حسن‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، به روند آب آبدهی سراب نیلوفر از اول امسال اشاره کرد و گفت: این سراب در فروردین 286 لیتر، در اردیبهشت 246 لیتر و در خرداد 235 لیتر سرریز داشت. وی ادامه داد: روند کند کاهشی سرریز این سراب نشان می‌دهد امسال احتمال خشک شدن آن کم است. مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه معتقد است، اگر سراب نیلوفر تا 15 شهریور دوام بیاورد، دیگر خشک نخواهد شد. حسن‌آبادی به وضعیت سراب نیلوفر در سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: این سراب مهر ماه سال گذشته کامل خشک بود و با بارندگی‌های آبان کمی پرآب شد. وی یادآوری کرد: از آذر ماه شاهد سرریز آب سراب نیلوفر بودیم و در دی، بهمن و اسفند این سراب سرریز داشت که سرریز آن در اسفندماه به 290 لیتر در ثانیه هم رسید. مدیر امور آب شهرستان کرمانشاه در خصوص سرریز آب سراب نیلوفر نیز بیان کرد: سرریز این سراب وارد شبکه می‌شود و به مصارف کشاورزی می‌رسد. حسن‌آبادی سرریز این سراب در خرداد ماه را بیانگر وضعیت مناسب آن دانست و تصریح کرد: این چشمه شرایط متفاوتی نسبت به چشمه تاق‌بستان دارد و نسبت به بارندگی‌ها واکنش کند دارد، یعنی دیر پر آب می‌شود و دیرتر آب خود را از دست می‌دهد. وی یادآوری کرد: منابع تغذیه آب سراب نیلوفر هم از آبرفت است و هم از بخش آهکی و حوزه آبگیر آن نیز وسیع است. به گفته این مسئول، همه این موارد باعث نمی‌شود که مدیریت مصرف آب در حاشیه سراب نیلوفر صورت نگیرد که در این خصوص مقابله با چاه‌های غیرمجاز و کشت محصولات پرمصرف در دستور کار است.