"قرار بندگی " و" بنده عشق"

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، " بنده عشق " هر روز زمان افطار ميهمان سفره هاي آسماني روزه داران كرمانشاهي است. دعوت از خانواده هاي شهدا ،نخبگان ،قاريان قرآن ،خيرين استان ، مسابقه و ... از بخش هاي اين برنامه است.

تهيه كننده اين برنامه نسترن تركمن و كارگرداني آرش اميري است.

"قرار بندگي" در ماه مبارك رمضان به وقت سحر از سيماي شبكه زاگرس پخش مي شود . قرائت قرآن ، ادعيه روزهاي ماه مبارك رمضان، احاديث روز، ذكر و ابتهال و دعاي سحر و ... از بخش هاي اين برنامه است.

تهيه كننده برنامه حامد كتاب الهي و كارگردان آن مهدي فرامرزي است.