جهش تولید | جمعه، ۱۳ تیر ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

تازه های سیما

محتوا با برچسب تحویل سال 99.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های صدا

محتوا با برچسب تحویل سال 99.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شب های ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  مجری پخش 60 دقیقه

 • 03:00

  نمایش شب (تکرار ) 35 دقیقه

 • 03:35

  پولک ماه 25 دقیقه

 • 04:00

  امروز با رادیو 10 دقیقه

 • 04:10

  سخنرانی 5 دقیقه

 • 04:15

  سجاده نیاز 35 دقیقه

 • 04:50

  کاروان هه لبست وگورانی 25 دقیقه

 • 05:15

  آوای کتاب 60 دقیقه

 • 06:15

  کرمانشاه گهواره تمدن 40 دقیقه

 • 06:55

  کامبادن 5 دقیقه

 • 07:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 07:30

  وه شن هه ورامان 25 دقیقه

 • 07:55

  صلوات خاصه ی امام رضا(ع) 5 دقیقه

 • 08:00

  بررسی رادیو های بیگانه 60 دقیقه

 • 09:00

  پیام 5 دقیقه

 • 09:05

  تیمچه 115 دقیقه

 • 11:00

  مسابقه چهل تاق چهل نیم تاق 85 دقیقه

 • 12:25

  مجری پخش 5 دقیقه

 • 12:30

  مسابقه 4*3 30 دقیقه

 • 13:00

  تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 5 دقیقه

 • 13:05

  امروز با رادیو 50 دقیقه

 • 13:55

  درمحضر آفتاب 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  پیام 5 دقیقه

 • 15:05

  دیار خوش نیشان 25 دقیقه

 • 15:30

  باغ ترانه (تکرار) 60 دقیقه

 • 16:30

  با شما برای شما 35 دقیقه

 • 17:05

  کوی نشاط 25 دقیقه

 • 17:30

  باغ ترانه 30 دقیقه

 • 18:00

  نقلانه 85 دقیقه

 • 19:25

  گلاژ جمعه 5 دقیقه

 • 19:30

  با هنرمندان 30 دقیقه

 • 20:00

  زمزم آدینه 15 دقیقه

 • 20:15

  گنج سخن 15 دقیقه

 • 20:30

  تا ملکوت 30 دقیقه

 • 21:00

  خبرسراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  وه شن هورامان 30 دقیقه

 • 22:00

  رادیکاتور 30 دقیقه

 • 22:30

  نمایش شب 30 دقیقه

 • 23:00

  کاروانی هه لبست وگورانی 30 دقیقه

 • 23:30

  کتاب شب

محتوا با برچسب تحویل سال 99.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

محتوا با برچسب تحویل سال 99.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

محتوا با برچسب تحویل سال 99.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان