سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب فنی و حرفه ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های سیما

محتوا با برچسب فنی و حرفه ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

تازه های صدا

محتوا با برچسب فنی و حرفه ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شب های ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  مجری پخش 90 دقیقه

 • 03:30

  کاروان هه لبست وگورانی 100 دقیقه

 • 05:10

  سجاده نیاز 30 دقیقه

 • 05:40

  گنج سخن 20 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 5 دقیقه

 • 06:05

  باغ ترانه 25 دقیقه

 • 06:30

  کرمانشاه گهواره تمدن 30 دقیقه

 • 07:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 07:15

  کرمانشاه سلام 45 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 08:30

  راه تندرستی 30 دقیقه

 • 09:00

  پیام 5 دقیقه

 • 09:05

  باشمازندگی 175 دقیقه

 • 12:00

  تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 30 دقیقه

 • 12:30

  صدای شهر 45 دقیقه

 • 13:15

  باغ ترانه 20 دقیقه

 • 13:35

  دیار خوش نیشان 20 دقیقه

 • 13:55

  درمحضر آفتاب 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  60 دقیقه

 • 16:00

  خبرزاگرس 30 دقیقه

 • 16:30

  ایوارانه 90 دقیقه

 • 18:00

  روایت عشق 15 دقیقه

 • 18:15

  تا ملکوت(ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 18:45

  مسابقه خانه به خانه 15 دقیقه

 • 19:00

  گوله وه گوله شون وه شون 30 دقیقه

 • 19:30

  سر چراغ 90 دقیقه

 • 21:00

  خبرسراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  راه تندرستی (تکرار) 30 دقیقه

 • 22:00

  دیار خوش نیشان(تکرار) 30 دقیقه

 • 22:30

  نمایش شب 60 دقیقه

 • 23:30

  دعای کمیل

محتوا با برچسب فنی و حرفه ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان

محتوا با برچسب فنی و حرفه ای.

فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ایسه‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ایدوشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۵

فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ایدوشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۵

فنی و حرفه ای

فنی و حرفه اییک‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۵

فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ایپنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۵

آرشیو خبرخوان

محتوا با برچسب فنی و حرفه ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرخوان