Skip to Content
از کودکی انس و الفتی خاص با ذکر و نام اهل بیت (ع) داشت و همین آشنایی زمینه را برای رشد و شکوفایی معنوی او...
عکس تعداد 6 عدد
عکس تعداد 1 عدد
ویدئو مدت زمان 03:02
عکس تعداد 8 عدد
عکس تعداد 8 عدد
  • عنوان اثر : روژیل حماسه
  • خواننده : حامد تاری پور
  • تنظیم کننده : یونس جباریان
  • مدت زمان : 03:22
خاطره شهيد صياد شيرازي از عمليات مرصاد
خاطره شهيد صياد شيرازي از عمليات مرصاد
به گزارش ايسنا، متن زير قسمتي از خاطرات اين امير سرافراز سپاه اسلام شهيد علي صياد شيرازي در موردعمليات مرصاد است:
کرمانشاه در دفاع مقدس
کرمانشاه در دفاع مقدس
کرمانشاه در دفاع مقدس
کرمانشاه در دفاع مقدس